Wpisy dla kategorii:  "Jaksice"


5. Jaksice, R 58 c

Drugi z obiektów położony jest powyżej swojego poprzednika w odległości kilkunastu metrów. Obiekt leży pośrodku pola uprawnego. Wnętrze częściowo zasypane różnymi odpadkami. Nad powierzchnie wystaje charakterystyczny […]

4. Jaksice, R 58 c

Kolejne obiekty typu Ringsand 58C znajdują się po północnej stronie drogi krajowej Kraków – Sandomierz. Obiekty te położone  są na […]

3. Jaksice, R 58 c

Obiekt położony jest na końcu pola ornego tuż nad skarpą wiślaną. Obiekt prawie całkowicie zasypany. Nad terenem widoczny jest tylko […]

2. Jaksice, R 58 c

Obiekt zlokalizowany jest kilkanaście metrów od obiektu nr 1. Zlokalizowany jest na prywatnej posesji, dojście niemożliwe z uwagi na ogrodzenie. […]

1. Jaksice, R 58 c

Obiekt zlokalizowany jest kilkanaście metrów od drogi krajowej. Schron częściowo zasypany. Widoczne są częściowo dwie ściany oraz płyta górna. Stan […]