1. Jaksice, R 58 c


Obiekt zlokalizowany jest kilkanaście metrów od drogi krajowej. Schron częściowo zasypany. Widoczne są częściowo dwie ściany oraz płyta górna.
Stan zachowania, sądząc po widocznych elementach betonowych wygląda na bardzo dobry.
Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 34.64’’N

20° 29’ 46.69” E