Szczekociński Rocznik Historyczny


okładka

 

Szczekociński Rocznik Historyczny

 

Linia niemieckich fortyfikacji Stellung a2 i jej przebieg przez Szczekociny

Na prośbę Pana Marka Gradonia, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic podjęto się napisania artykułu do przygotowywanego Szczekocińskiego Rocznika Historycznego. Zakres pracy obejmował tematykę związaną z budową sieci umocnień wokół Szczekocin w drugiej połowie 1944 r., a także już okres przejścia przez te ziemie frontu. Całość pracy wzbogacają informacje wynikające z badań terenowych na terenie miasta i okolic, wspomnienia mieszkańców a także opisy zachowanych obiektów na terenie Szczekocin.

Twórcy i autorzy rocznika:

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Lech Frączek, Marek Gradoń, Andrzej Orliński, Joanna Bożek
REDAKTOR NAUKOWY: Lech Frączek
TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ: Janina Lachowska
SKŁAD KOMPUTEROWY: Andrzej Orliński, Marek Gradoń
AUTORZY TEKSTÓW:
Grzegorz Dudała: „Epitafia z kościoła parafialnego w Szczekocinach”
Marek Gradoń: „Rodzina Gradoniów od połowy XVIII do początku XX wieku”
Grzegorz Żarnowiecki: „Dramat Szczekocin we wrześniu 1939 roku”
Rafał Podsiadło: „Linia niemieckich fortyfikacji Stellung a2 i jej przebieg przez Szczekociny”
MATERIAŁY:
Lech Frączek: Wykaz rekwizycji dokonanych przez wojska austro-węgierskie i niemieckie w Szczekocinach w czasach I wojny światowej