Wpisy dla kategorii:  "Dąbrowica"


6. Dąbrowica, relikty okopów

Dąbrowica, relikty okopów  

5. Dąbrowica, rów przeciwczołgowy

Dąbrowica, rów przeciwczołgowy  

4. Dąbrowica, górny element z Kochbunkra

Dabrowica, górny element z Kochbunkra    

3. Dąbrowica, Kochbunker

Dąbrowica, Kochbunker      

2. Dąbrowica, Kochbunker

Dąbrowica, Kochbunker    

1. Dąbrowica, Kochbunkry

      Dąbrowica, Kochbunkry