6. Dąbrowica, relikty okopów


Dąbrowica, relikty okopów