Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni


Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r. 

ksiazka 2

Już niebawem w sprzedaży kolejna część opisu niemieckiej linii fortyfikacji Stellung a2. Tym razem została wydana publikacja dotycząca umocnień na terenie Bochni. Autorzy podczas przygotowania materiału prowadzili dość intensywne badania terenowe na terenie miasta, chcąc zinwentaryzować wszystkie zachowane obiekty żelbetonowe. Część z nich zachowało się na terenach prywatnych, na posesjach oraz na gruntach miejskich. Stan ich zachowania jest różny. Niektóre obiekty są zasypane, niektóre zalane a także takie, które są oczyszczone i można bez problemu do nich wejść. Na terenie miasta zostały wybudowane przez Niemców obiekty typu Ringstand 58 c, Regelbau 668, Regelbau 701 oraz dość rzadki typ Regelbau 621.

Ponadto autorzy opisali i wskazali miejsca, gdzie zachowały się relikty umocnień o charakterze ziemnym. Ponadto w publikacji zamieszczono wspomnienia osób z czasów wojny, które zostały zgromadzone przez autorów a także, które pochodzą z zasobów archiwalnych. W trakcie prac nad publikacją wykonano kwerendę dokumentów w Archiwum Narodowym w Krakowie, Oddział w Bochni, gdzie odnaleziono dość bogaty zbiór informacji na temat końcowego okresu wojny a także już czasów po jej zakończeniu. Dokumenty archiwalne ukazują to, co wydarzyło się po wejściu na te tereny wojsk Armii Czerwonej, zniszczeń spowodowanych ich przejściem i stacjonowaniem w Bochni. Dokumenty zawierają   również informacje na temat niebezpiecznych przedmiotów, uzbrojenia, amunicji, min, które pozostały na terenie Powiatu Bocheńskiego, a które to stanowiły niebezpieczeństwo dla miejscowych. W związku z dość intensywnymi badaniami, związanymi z pochówkami żołnierzy poległych podczas walk w styczniu 1945 r., postanowiono zamieścić osobny rozdział dotyczący właśnie grobownictwa wojennego. W rozdziale tym znajdują się informacje dotyczące poległych czerwonoarmistów na terenie miasta, pochowanych na cmentarzu przy ul. Orackiej. Kolejne informacje dotyczą poległych bądź zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali ekshumowani z terenu powiatu, przetransportowani i pochowani w Bochni. Kolejnym dość ciekawym tematem stały się ustalenia na temat niemieckiego cmentarza wojennego, który znajdował się na terenie ul. Orackiej, na którym pochowano żołnierzy niemieckich, zmarłych w bocheńskim szpitalu a także podczas walk w styczniu 1945 r. Zamieszczono też dość ciekawe i zarazem zagadkowe informacje na temat prawdopodobnych pochówków generałów niemieckich w Bochni. W publikacji zamieszczono 154 zdjęcia dokumentalne, 15 rysunków i 21 map i szkiców sytuacyjnych. Część z tych dokumentów pochodzi z Archiwum Narodowego w Krakowie, Oddział w Bochni, Narodowego Archiwum Cyfrowego, prywatnych zbiorów Marcina Aksamita oraz Rafała Podsiadło.

Wydawnictwo: CB

Format: B 5

Ilość stron: 212

plus płyta CD

Autorzy:

Jacek Baniak

Rafał Podsiadło

Piotr Zaczek