Cmentarze niemieckie


Oryginalny krzyż pochodzący z cmentarza z Nadolic. 

Fot. P. Zaq

 

 

W obrębie linii a2 w styczniu 1945 r. poza czerwonoarmistami ginęli także żołnierzy walczący po stronie niemieckiej. Dziś liczba ofiar po tej stronie konfliktu jest dość trudna do ustalenia. W przypadku Armii Czerwonej polegli byli odnotowywani w specjalnych rejestrach, które można dziś odnaleźć na stronach Memoriału. Po działaniach, pozostające zwłoki Niemców były chowane w różnych miejscach. W niektórych miejscowościach postarano się i zwłoki zwożono na cmentarze parafialne bądź na choleryczne. W innych przypadkach zwłoki wrzucano do rowów przeciwczołgowych, okopów bądź też do schronów. Część poległych odnaleziono i ekshumowano, część do dziś leży w różnych miejscach w obrębie linii umocnień. W czasie prowadzenia prac nad publikacjami przeprowadzano rozmowy z mieszkańcami miejscowości, w których prowadzono badania terenowe. Podczas rozmów uzyskano informacje na temat prawdopodobnych miejsc pochówków żołnierzy niemieckich. Dane te przekazano do Fundacji ,, Gedenken”.

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

CMENTARZ W STARYM BRZESKU

Na cmentarzu tym po zakończeniu walk zostało pochowanych 22 żołnierzy niemieckich, z których jeden był oficerem. Pochowani na tym cmentarzu polegli na polach Hebdowa, choć uzyskano też informację, że część z nich mogło pochodzić z Kuchar. Po zakończeniu działań Rosjanie zostali ekshumowani i pochowani na cmentarzu w Proszowicach. W roku 2004 r. dzięki staraniom Tadeusza Mykały, który powiadomił władze gminne, żołnierze niemieccy zostali ekshumowani przez Fundację ,,Gedenken” i przetransportowani na cmentarz do Siemianowic Śląskich.

MNISZÓW

W Mniszowie zginęło kilku żołnierzy niemieckich. Jeden z nich został pozostawiony w jednym ze schronów i osłaniał odwrót własnych wojsk. Kolejnych dwóch zginęło w Mniszowie Kolonii. Ustalono dokładne miejsce ich pochówku na podstawie relacji świadków. Dane przekazano do Fundacji ,, Gedenken”.

SZPITARY

 

W pobliżu miejsca przy krzyżu, tuż obok drogi  Proszowice -Nowe Brzesko miał zostać pochowany jeden żołnierz niemiecki rozstrzelany przez Rosjan. Ze względu na upływ  czasu jak również  zmiany w ukształtowaniu terenu uniemożliwiają dokładne wskazanie miejsca pochówku.

JÓZEFÓW

Miejsce oznaczone krzyżem, według relacji mieszkańców miało zostać tam pochowanych kilku żołnierzy niemieckich.

JAKSICE

Podczas jednej z wędrówek po terenie ustalono w rozmowie z jedną z mieszkanek, że tuż obok skarpy nad Wisłą został pochowany a raczej wrzucony do dołu po rozebranym bunkrze drewnianym jeden żołnierz niemiecki, który poległ w walkach. Dziś ciężko ustalić dokładne miejsce pochówku.

KĄPARZÓW

 

Kąparzów jest miejscowością, w której w  styczniu 1945 r. rozstrzelano ponad dwudziestu żołnierzy niemieckich. Mogiła oznaczona krzyżem wykonanym z butelek. Powiadomiono przedstawiciela Fundacji ,, Gedenken”.

KRAKÓW RAKOWICE

Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Znajdował się on na zapleczu linii a2. W większości spoczywają na nim zmarli w krakowskich szpitalach. Tablice pamiątkowe wskazują nazwiska poległych oraz daty ich urodzin i śmierci.

20101027334

20101027331

20101027333

ŁĘŻKOWICE

Stan na 2 września 1946 r. Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym w Łężkowicach. Na grobie nie ma żadnych napisów tylko położony hełm żołnierza niemieckiego. Widoczny o odarniowany.

Nieśmiertelniki przekazane na miejscową parafię.

GIERCZYCE

Mogiła żołnierza walczącego w niemieckiej armii. Poległ 21 stycznia 1945 r.

Opis. Cmentarz polowy. Zwykły grób z nasypem ziemi, uporządkowany corocznie przez organizacje młodzieżowe.

MOGIŁA

 

1. Land. Schutz. Ers. Btl. 6 St. Kp. 13292 10. 2251 AB 2/Kf. Ers. Abt. 8
2. 379 3/S Art. Ers. u. Ausb. Abt. ( niat.50) Blg 0 11. 3/Pi. 13 74 Gr. O.
3. 1 Fu. E. Kp. 20 A 12. 8092 SS Pi. Aussb. Btl. 3.
4. Inf – Nach – Ers – Kp 14 118 A 13. 4/Inf.Ers.Btl.183 1910
5. Fahr. Erst. Abtlg. 12 198 3 A 14. AB 1854 J.N.E.U.A.K. 246
6. Kreigsmarine 0 37105/44 15. 2471 STAMMK8. GR.EB. 313
7. AB 137 1 G.R.W.A.K.8 211 16. 41A 1/Ldsch. Btl. 342
8. 99 2 Gen. Kp./d.g. Ers. Btl 56 17. 2 Kp. Inf. Ers. Btl. 513 314 A
9. 743 6/Kf. Ers. Abt. 6    

5. Fahr Ersatz Abteilung 12

Jednostka powołana w 1939 r. W 1940 r. stacjonowała w Moguncji. Powstała w celach rezerwy i szkoleniowych. Została przyporządkowana do 172 Dywizji. Występuje w strukturach Wehrmachtu we wrześniu 1940 r., kwietniu 1942 r., listopad 1944 r. Od listopada 1944 r. w strukturze 172 Dywizji, przemianowanej później na 172 Dywizję Rezerwową. Następnie w ramach 1057 oraz 1058 Pułku Grenadierów. Od października 1944 r. w ramach 344 Dywizji Rezerwowej.

6. Kraftfahr Ersatz Abteilung 6

Jednostka założona w 1939 r. w Dortmundzie. Przeniesiona do Prus Wschodnich by powrotnie wrócić do Dortmundu. Miała zadanie zastępcze i szkoleniowe. Od października 1944 r. wchodziła w skład 466 Dywizji. Występuje w strukturach Wehrmachtu, wrzesień 1940 r. oraz listopad 1942 r.

10. Krafthahr Ersatz Abteilung 8.

Powstały w 1938 r. W Sprottau. Następnie stacjonował w rejonie Głogowa

12. SS Pi. Aussb.Btl.3.

Czyli SS Pionier Ausbildungs Btl. 3. A idąc dalej Szkolny Batalion Saperów SS. Powstał w listopadzie w 1939 r. w Dreźnie. W kwietniu 1943 r. przemianowano i utworzono SS – Pi.Ausb.u.Ers.Btl. 1 z siedzibą w Dreźnie, Ss – Pi.Ausb.u.Ers.Btl 2  z siedzibą w Pradze oraz SS – Pi.Ausb.u.Ers.Btl. z siedzibą w Krakowie. Batalion ten został zakwaterowany na Wawelu. W styczniu 1945 r. jego żołnierze walczyli na przedpolach Krakowa o czym świadczy poległy żołnierz w Mogile.

13. Infanterie Ersatz Bataillon 183

Utworzony w sierpniu 1939 r. w Glatz. Wchodził w skład 168 Dywizji Piechoty, przemianowany później na 183 Pułk Grenadierów, by kolejno otrzymał nazwę Pułk Grenadierów Ludowych. 15. Grenadiere Regiment Ersatz Batalion 313 Wchodził w skład 1057 Pułku Grenadierów. Utworzony w styczniu 1944 r. wchodził w skład 91 Dywizji Piechoty. W czerwcu 1944 r. zniszczony pod Cherbourg. Odtworzony w październiku 1944 r. w Eifel dla potrzeb 344 Dywizji Piechoty.

16. Landesschützen Bataillon 342

Założony w 1940 r. pobliżu Frankfurtu nad Odrą. Wchodził w skład 242 Pułku Piechoty, który to był wykorzystywany do pilnowania jeńców w Saarburgu. W czerwcu 1942 r. przemianowany na 342 Batalion i włączony do 201 Dywizji Bezpieczeństwa. W sierpniu 1942 r. włączony do 406 Pułku 201 Dywizji Bezpieczeństwa.

 17. Infanterie Erastz Bataillon 513

513 Zapasowy Batalion został utworzony w grudniu 1940 r. w 1942 roku przeniesiony do Chełmna i przydzielony do 174 Dywizji Rezerwowej. Dwa bataliony zostały przemianowane na 513 Zapasowy Batalion Grenadierów oraz na 513 Szturmowy Batalion Grenadierów. Batalion rezerwowy oficjalnie rozwiązano w marcu 1944 r. Drugi z batalionów również rozwiązano w 1944 r. Z batalionu tego przewidywano uzupełnienia dla 513 i 575 Pułku Piechoty przemianowanych później na 513 oraz 575 Pułków Grenadierów. 513 Pułk został zniszczony podczas walk na południowej Ukrainie. Zatem  z dużym prawdopodobieństwem żołnierz też przyporządkowany był do 575 Pułku Grenadierów, który walczył w składzie 304 Dywizji Piechoty.

OJCÓW

KASINA

 

CHRONÓW

WIERUSZYCE

TRZCIANA

STANIĄTKI

KOŹMICE

ŚMIŁOWICE

POŁOM

CHARBINOWICE

ŻĘBOCIN

ŁAPSZE WYŻNE

Na cmentarzu parafialnym w Łapszach Wyżnych w powiecie nowotarskim znajduje się zbiorowa mogiła nieznanych żołnierzy z II wojny światowej.Według miejscowej ludności spoczywa w tej mogile 7 żołnierzy radzieckich i 7 żołnierzy niemieckich poległych w 1945 r.

Dane z inwentaryzacji: W zbiorowym grobie obok cmentarza w Łapszach Wyżnych pochowano 17 żołnierzy. W kolejnym grobie, również obok cmentarza pochowano kolejnych 2 oficerów. Obok Trybusza, przy kaplicy św. Jana w grobie zbiorowym, pochowano 4 niemieckich żołnierzy.

NOWY WIŚNICZ

Hauptwachtmeister Gustav Wolf żandarm lub policjant niemiecki, zmarły według inskrypcji 26 marca 1944 r.

CHODOROWA

Chodorowa, według dokumentacji pochowano 3 żołnierzy niemieckich w jednej zbiorowej mogile.

Data śmierci, nie 8 a 18 stycznia 1945 r.

KRÓLOWA POLSKA

TARNÓW

Cmentarz w Tarnowie. Mogiły niemieckich żołnierzy na cmentarzu I wojennym.

LUSINA

Lusina, wieś położona w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany.
Mogiła żołnierza niemieckiego na skraju lasu w Lusinie.
Według arkusza ewidencyjnego podającego miejscowość Lusina, sporządzonego 21-ego czerwca 1945, pomiędzy Swoszowicami a Lusiną w walkach w styczniu 1945r. poległo 16-tu żołnierzy radzieckich i ośmiu niemieckich. Pochowano ich w czterech mogiłach zbiorowych i dwóch pojedynczych. Może to być jedna z tych mogił.
Na kamieniu wyryta data 23.01.1945 i napis Berlin.

 

KRAKÓW – CMENTARZ RAKOWICKI

Pionier Rupert Hausleitner

Zmarł 25 sierpnia 1944 r. w wieku 36 lat i został pochowany na cmentarzu wojskowym w Krakowie. Pochodził z Bruckmühl, gdzie pracował przez wiele lat w zakładzie cięcia drzewa, w którym pełnił funkcje nadzorcy. Jego nieśmiertelni miał przydział do 27 Rezerwowego Batalionu Pionierów. W dokumentacji widniej też, że służył w 3 Pionier Batalion 371. Batalion ten od momentu sformowania wchodził w skład 371 Dywizji Piechoty. Jednostka ta w sierpniu 1944 r. wchodziła w skład 17 Armii w ramach grupy Północna Ukraina i stacjonowała w rejonie Szczucin – Radogoszcz. Zapewne na skutek odniesionych ran zmarł w szpitalu w Krakowie, gdzie został pochowany. 

 

 

 

Obergefreiter Alois Busch  2./ Pi. Btl. 340

Pochodził z Hüttigweiler obok  Illingen w Zagłębiu Saary. Kapral 2 kompani batalionu pionierów 340 Dywizji Piechoty. Po krótkim okresie małżeńskiego szczęścia zmarł 1 marca 1944 r. z powodu ciężkich ran odniesionych na wschodzie w wieku 30 lat w krakowskim szpitalu wojskowym.

 

Gefreiter Max Höfler

Szeregowy w batalionie sztabowym działa przeciwlotniczego. Posiadacz Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse /

krzyża zasługi wojennej  II klasy z mieczami / i odznaki Verwundeten Ubz. / za rany /

Zmarł w wieku 21 lat 2 października 1943 r. w szpitalu w Krakowie po tym, jak został ranny 22 sierpnia pod

Biełgorodem. Pochowany na cmentarzu bohaterów w Krakowie.

 

Obergefreiter Josef Hagn   3./Art. Reg. 188

Kapral w pułku artylerii. Uczestnik kampanii we Francji i Rosji. Posiadacz Ostmedaille / za front wschodni

i / Verwundeten Ubz. / za rany /. Po 5 latach wiernej służby zmarł za ukochaną ojczyznę w wieku 28 lat w

dniu 15 października 1944 r. w szpitalu polowym w Krakowie.

 

Feldwebel Franz Frey

Kapral kompani saperów ur. 5 grudnia 1909 w Sauerlach

Zginął 17 stycznia 1945 r. na wschód od Krakowa

Brak nazwiska na stellach na Cmentarzu Rakowickim.

 

 

 

 

 

Josef Grömer

Żołnierz pułku strzelców krajowych

Zginął śmiercią bohatera 25 sierpnia 1943 r. w wieku 18 lat w krakowskim I rezerwowym szpitalu

wojskowym za ukochaną ojczyznę. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 

 

 

Josef Rottmeier

Starszy sierżant rezerwy policji

ur. 16.06.1905 r.

zm. 28.08.1944 r.  wyniku samobójstwa poprzez strzał z pistoletu służbowego w krakowskiej rzeźni.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

 

Thaddäus Möritz

Kapral pułku grenadierów

ur. 14 kwietnia w Heimpersdorf

Zmarł w wyniku ciężkiej rany w krakowskim szpitalu wojennym  w dniu 5 września 1943 r. Odznaczony

odznaką szturmową piechoty i medalem za front wschodni. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 

 

Alois Lang
Szeregowy z Panzer Jäger Regt
Zmarł 23 lutego 1944 r. w wieku 32 lat w szpitalu wojskowym w Krakowie.

 

 

 

Sebastian Herbst

Gefreiter  3 Bttr Heer Flak Abt mot 287

9 października 1922

23 lipca 1944 r. w wieku 22 lat.

Odznaczony czarną odznaką za rany.

Pochowany na cmentarzu w Krakowie