Julian Słupik “Boruta 22”


 

 

Julian Słupik “Boruta 22”- broszura dotycząca dowódcy ODP Boruta 22 z 106 Dywizji Piechoty AK.  Służba w latach przedwojennych w 22 PAL, lata wojny, konspiracja i działalność w AK. Lata powojenne i ucieczka na północ Polski.

 

Format B 5

Ilośc stron 16

Rok wydania 2024