Żyło się niby normalnie


 

 

Kolejna publikacja mojego autorstwa. Tym razem zbiór wspomnień. Poza wspomnieniami moich rozmówców, zamieszczono też dwa wycinki z kronik parafialnych z Gorzkowa oraz Otwinowa, gdyż są one dodatkowym źródłem informacji a wplatają się  w pewne historie przedstawione w publikacji. Dodano też wycinki z maszynopisu Jana Kotyzy, dotyczące Krakowa oraz Nowego Brzeska. Wspomnienia te były przeprowadzane na przestrzeni ostatnich piętnastu lat i większość z nich została zapisana na cyfrowych nośnikach i jest w posiadaniu autora. Część historii została przedstawiona w poprzednich pozycjach jednak w okrojonej wersji dotyczącej tylko okresu, którego dotyczył temat publikacji. Opublikowane historie poszczególnych osób, pewne tematy  przeplatają się  wzajemnie i uzupełniają. Jako początek przyjęto rozpoczęcie II wojny światowej , by następnie przejść do działalności partyzanckiej, eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. Jako koniec przyjęto zakończenie II wojny światowej. W pozycji znajdują się jednak wspomnienia jednej z osób sięgające kilku powojennych lat i służby w polskim wojsku w ramach walk na wschodnich terenach Polski. Publikacja obejmuje rejony powiatu miechowskiego, proszowickiego, bocheńskiego, brzeskiego. Znajdują się też wspomnienia osoby z powiatu limanowskiego jak również z Mogiły, dzisiejszej dzielnicy Krakowa.

 

Format A 5.

Rok wydania 2023