Wpisy dla kategorii:  "Kuchary"


4. Kuchary, rów przeciwczołgowy

Kuchary, rów przeciwczołgowy Od Wisły poprzez Dolany i dalej ku północy wybudowany był rów przeciwczołgowy. Fotografie przedstawiają resztki zachowanej budowli […]

Rów przeciwczołgowy-Kuchary-Śmiłowice

1. Kuchary, skarpa przeciwczołgowa

Na pograniczu miejscowości Kuchary – Śmiłowice w czasie przygotowań obronnych została wykonana tuż za pierwszymi liniami skarpa przeciwczołgowy. Pozostałości po […]

Ziemianki–Kuchary

3. Kuchary, ziemianki

W miejscowości tej znajdują się również miejsca, w których w czasie ostatniej wojny wykonane były ziemianki dla stacjonujących wojsk niemieckich. […]

Linie okopów- Kuchary

2. Kuchary, linie okopów

W miejscowości Kuchary do czasów obecnych zachowały się pozostałości po niemieckich liniach obrony. Umocnienia te znajdowały się na pierwszej linii, […]