4. Kuchary, rów przeciwczołgowy


Kuchary, rów przeciwczołgowy

Od Wisły poprzez Dolany i dalej ku północy wybudowany był rów przeciwczołgowy.

Fotografie przedstawiają resztki zachowanej budowli w Kucharach, nieopodal pałacu.