Wpisy dla kategorii:  "Prandocin – Wysiołek"


4. Prandocin, Kochbunker

Czwarty z zachowanych obiektów. Obecnemu właścicielowi służy jako ….. kwietnik. Współrzędne obiektu: 50° 15’ 06.83’’N 20° 04’ 11.12” E

3. Prandocin, Kochbunker

Kolejny, trzeci zachowany Kochbunker na tym odcinku. Pomiędzy nim a obiektem nr 2 zlokalizowany był jeszcze jeden obiekt jednak został on wyburzony […]

2. Prandocin, Kochbunker

W odległości kilkudziesięciu metrów od pierwotnej lokalizacji pierwszego obiektu położony jest kolejny Kochbunker. Obiekt prawie całkowicie zasypany, widoczna tylko górna […]

1. Prandocin, Kochbunker

Prandocin – Wysiołek. W miejscowości tej w czasie ostatniej wojny okupant wybudował linię składająlcą się głównie z obiektów typu – […]