1. Prandocin, Kochbunker


Prandocin – Wysiołek.

W miejscowości tej w czasie ostatniej wojny okupant wybudował linię składająlcą się głównie z obiektów typu – Kochbunker. Od linii kolejowej aż do samych Słomnik na skarpie opadającej ku rozległej dolinie zlokalizowanych było około dziesięć obiektów. Do dnia dzisiejszego zachowało się kilka. Badania terenowe ujawniły tylko cztery obiekty. Kolejny znajduję się an prywatnej posesji a dostęp był utrudniony. Pozostałe obiekty natomiast zostały zniszczone. Mieszkańcy tej miejscowości wspominają, że takie obiekty były jednak przeszkadzały na polach uprawnych, więc podjęto decyzje o ich wyburzeniu. Obiekty te uzupełniała sieć okopów, które znajdowały się na samym wzgórzu jak również na opadającej w kierunku północnym skarpie. W niedalekiej odległości od tego obiektu, w kierunki linii kolejowej znajdował się schron drewniano – ziemny. Według mieszkańców, został on rozebrany kilka lat po wojnie.

Współrzędne obiektu, pierwotna lokalizacja:

50° 15’ 09.88’’N

20° 03’ 49.93” E