W służbie Rzeczypospolitej


W służbie Rzeczypospolitej

Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych

Praca pod redakcją Roberta Kowalskiego

PTH Nowy Targ 2016

Rafał Podsiadło

Wyniki badań terenowych na dawnej linii fortyfikacji niemieckich OKH Stellung A2

 

Recenzję niniejszej publikacji przygotowała Pani prof. dr hab. Jolanta Daszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego:

„Tematyka dotycząca wojen i wojskowości od dawna budziła i budzi nadal spore zainteresowanie. Podejmowane są nowe badania, na światło dzienne wydobywane są niekiedy zapomniane fakty czy wydarzenia, wprowadzane są również nowe metody badań, niekiedy weryfikujące dotychczasowe ustalenia. Bardzo cenne są badania regionalne, które ukazują lokalną historię, nie mniejszą od tzw. historii ogólnej. Są nie tylko ciekawe, ale przyczyniają się do krzewienia kultury patriotycznej, rozbudzają zainteresowanie własną, małą Ojczyzną i wpływają na zainteresowanie się historią własnego regionu. Ta praca podejmuje takie właśnie zadanie. Przekazuje wiadomości na temat pięknych tradycji wojskowych, patriotycznych i narodowych naszego społeczeństwa od czasów najdawniejszych po dwudziestowieczne. Nie sposób odmówić tej pracy również walorów edukacyjnych. Autorzy podejmując swe badania i prezentując ich efekty, prezentują okrucieństwo wojny, jak i narzędzi, których ona potrzebuje. Ukazują, że coraz większa możliwość sztuki rażenia, coraz to nowsze wynalazki i sposoby walki odmalowują to drugie, ciemne oblicze wojny, jej tragizmu i okrucieństwa, które nie dotykają wyłącznie walczących, lecz szeroko rozumiane społeczeństwo, narażone na konsekwencje wojen. Reasumując, książka jest ona cennym zbiorem badań regionalnych, niekiedy o uniwersalnym charakterze. Ma walory edukacyjne i patriotyczne. Poprzez pryzmat wojen i walk ukazuje historię „Małej Ojczyzny”. Wypełnia lukę w badaniach regionalnych. Jest ciekawie napisana, zaopatrzona w ilustracje, zdjęcia, mapy i tabele. Ponadto jest pracą przekrojową poprzez wieki, od średniowiecza po czasy współczesne, co również jest walorem tej książki. Z przekonaniem rekomenduje tę prace do druku.”