O Mnie


Pochodzę z Krakowa, aktualnie mieszkam w Niepołomicach. Mam ścisły związek z rejonem, na którym znajdują się przedstawione umocnienia. Moi dziadkowie zamieszkiwali w Kucharach, miejscowości nieopodal Nowego Brzeska. Ich dom znajdował się tuż przy linii umocnień. Do dnia dzisiejszego w niedalekiej odległości od gospodarstwa znajdują się pozostałości po tych liniach. Od dziecka interesowały mnie wydarzenia, jakie rozegrały się w tym rejonie podczas ostatniej wojny. Moje zainteresowania pogłębiły wspomnienia dziadków a obecnie innych członków rodziny, którzy pamiętają czasy wojny. Na podstawie ich wspomnień można odtworzyć, choć fragment historii związanej z tym rejonem. Wciąż dochodzą nowe fakty, nowe wątki. Skupiam się przede wszystkim na pracy w terenie, poszukiwaniu wciąż nowych osób, które pamiętają czasy wojny, poszukiwaniu pamiątek – pozostałości po działaniach wojennych, poszukiwaniu starych map, publikacji.

Moja pasja to nie tylko działania wojenne podczas ofensywy styczniowej w 1945 r., to również stosunki panujące pomiędzy ludnością polską a wojskami okupacyjnymi, wzajemne relacje w różnych okresach okupacji. Poszukuję też historii różnych osób, które w jakiś sposób zaznaczyły się swoją działalnością w czasie okupacji.

Dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierają, oraz tym, którzy okazują mi pomoc w poszukiwaniu historii, dla których przeszłość tych ziem nie jest obojętna.

W pewnym okresie mojego życia doszedłem do wniosku, że lata dosyć szybko przemijają a wraz z nimi pamięć o naszych przodkach i odległych już czasach. Pasję związaną z historią I i II Wojny Światowej zacząłem łączyć w pewien sposób z moimi przodkami. Żyli oni na tych ziemiach podczas obu wojen, kilka osób z rodziny brało czynny udział w walkach, czy to podczas Kampanii Wrześniowej, czy też już w trakcie okupacji, w podziemiu. Odszukałem zdjęcia osób, które krótko opiszę, przybliżając moją rodzinę.