Smroków


Smroków

Rejon budowy drogi S 7.

Fotografie uzyskane dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Autor zdjęć: Iga Fibiszak Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań