Ratajów


Fragmenty rowu przeciwczołgowego w Ratajowie