Niedźwiedź


Jedno ze wzgórz, górujące nad tą miejscowością pokryte jest siecią okopów.  Do naszych czasów zachowały się dobrze widoczne relikty tych umocnień ziemnych. Według wspomnień mieszkańców, którzy pamiętają czasy budowy, poza okopami znajdowały się na tym wzgórzu również umocnienia drewniano – ziemne. Umocnienia te nie były w znacznym stopniu wykorzystane przez Niemców z uwagi na szybkie posuwanie się na tym kierunku wojsk radzieckich.

W Niedźwiedziu  zlokalizowano też rów przeciwczołgowy. Obiekt poprzez  Niedźwiedź ciągnie się w kierunku miejscowości Rataje.

Obiekt zachowany w bardzo dobrym stenie co jest uwidocznione na fotografiach.