Bitwa o Szczekociny


Bitwa o Szczekociny i przełamanie linii Stellung a2 w styczniu 1945 r.

To już kolejna publikacja dotycząca linii Stellung a2. Tym razem postanowiono zgromadzić to, co zostało ustalone odnośnie budowy umocnień i już samych walk w rejonie Szczekocin. Kilka lat temu podczas poszukiwań materiałów do publikacji Niemieckie fortyfikacje Stellung a2 i ich przełamanie w styczniu 1945 r. Na linii Raby, Szreniawy i Pilicy kilka razy odwiedzono Szczekociny w celu zgromadzania wywiadów oraz przeprowadzenia badań terenowych. Wiedza jaką wtedy dysponowano była zbyt uboga i nie udało się dowiedzieć zbyt dużo o umocnieniach i samych walkach w mieście. Jednak dała ona podstawy do kontynuowania poszukiwań. Przez kolejne lata gromadzono informacje, wywiady a bodźcem do dalszych działań było uzyskanie dzienników bojowych jednostek Armii Czerwonej walczących w rejonie Szczekocin. Po ich przetłumaczeniu, na ich podstawie można było ustalić dokładny przebieg wydarzeń. Kolejnym wydarzeniem, które przyniosło dość dużo informacji była korespondencja z osobą mieszkającą w Niemczech a szukającą śladów swojego przodka na terenie Polski. Otrzymane materiały archiwalne tylko przypieczętowały decyzję o wydaniu publikacji. Podczas poszukiwań materiałów kilka razy ponownie odwiedzono Szczekociny i okolice. Zwrócono się również do instytucji o uzyskanie materiałów archiwalnych, głównie wspomnień. Materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego również dały nowe światło na przebieg umocnień w Szczekocinach a także na ich podstawie można było zlokalizować obiekty, które nie przetrwały do naszych czasów. Całość publikacji została wydana w oparciu o rzetelne informacje, które zostały zweryfikowane w terenie. Materiały z różnych archiwów oraz wywiady z osobami pamiętającymi czasy wojny wzajemnie się uzupełniają i korelują ze sobą. Materiał został uzupełniony o ponad 100 zdjęć, szkiców i map.

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Format: B 5

Rok wydania: 2020

Ilość stron: