Cmentarze Armii Czerownej


 CMENTARZ PARAFIALNY W MIECHOWIE

Na cmentarzu parafialnym w Miechowie spoczywa 227       żołnierzy radzieckich poległych w walkach w rejonie miasta. Na części nagrobków widoczne są nazwiska oraz daty urodzin i śmierci poległych. Wśród poległych znajdują się również oficerowie.

https://krakow.tvp.pl/54636490/pogrzeb-nieznanego-zolnierza-ktorego-szczatki-odnaleziono-na-budowie-drogi-s7

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/146597,Pogrzeb-czerwonoarmisty-w-Miechowie.html

CMENTARZ PARAFIALNY W PROSZOWICACH

DSC01403

Liczba pochowanych żołnierzy Armii Czerwonej wynosi 641 żołnierzy. Pochowani polegli podczas walk o przełamanie linii obrony w styczniu 1945 r. Część żołnierzy została ekshumowana i przeniesiona na cmentarz  z innych miejsc powiatu proszowickiego. W widocznym miejscu wyeksponowano działo ZIS.

CMENTARZ PARAFIALNY W ŻĘBOCINIE

CMENTARZ PARAFIALNY W ŻĘBOCINIE

CMENTARZ PARAFIALNY W ŻĘBOCINIE

Na cmentarzu pochowanych jest 27 żołnierzy Armii Czerwonej wraz z nieznaną liczbą żołnierzy niemieckich. Polegli zostali pochowani we wspólnej mogile, na której jest umieszczona tablica informacyjna.

CMENTARZ PARAFIALNY W BOBINIE

DSC_0516

Miejsce pochówku odrestaurowane kilka lat temu. W miejscu tym spoczywają polegli w czasie walk w styczniu 1945 r. Na tablicy widnieje napis ,, Polegli w czasie działań wojennych w styczniu 1945 r. ‘’ Aktualnie ciężko jest ustalić liczbę pochowanych. Brak zapisów w księgach parafialnych odnośnie danych dotyczących mogiły. Według wspomnień mieszkańców tych okolic mają spoczywać tam żołnierze Armii Czerwonej. Kilkanaście lat temu w niedalekiej odległości od mogiły mieszkańcy wykonywali wykop pod grobowiec. Na głębokości około 0,5- 1 metr natrafili na ludzkie szczątki wraz z hełmem i elementami umundurowania i uzbrojenia. Powiadomiono Wojsko Polskie, które realizowało czynności na miejscu.

CMENTARZ ZAKAŹNY W GRUSZOWIE

CMENTARZ ZAKAŹNY W GRUSZOWIE

CMENTARZ ZAKAŹNY W GRUSZOWIE

Cmentarz powstał przed I Wojną Światową, w czasie, gdy w tych okolicach panowała epidemia cholery. W czasie II Wojny Światowej widoczne były jeszcze krzyże. Kilkanaście lat po wojnie nadal był jeszcze utrzymywany przez okolicznych mieszkańców. Dziś już zupełnie zapomniany. W czasie ofensywy styczniowej w 1945 r. w Gruszowie nastąpiło przełamanie linii. Podczas walk miała zginąć spora liczba żołnierzy po obu stronach. Pochówek był obowiązkiem sołtysa, który mając cmentarz w swojej miejscowości pochował wszystkich poległych we wspólnej mogile, wrzucając ich do okopu a następnie zasypując ziemią. Po zakończeniu walk, prawdopodobnie w lipcu 1945 r. mieszkańcy wsi pod nadzorem Rosjan ekshumowali poległych żołnierzy Armii Czerwonej a następnie przewieziono ich na cmentarz do Proszowic. Według wspomnień mojej ciotki żołnierze niemieccy mają dalej spoczywać w tym miejscu. Podczas ekshumacji zwłoki były oddzielane na Rosjan i Niemców po czym Niemcy ponownie mieli zostać pochowani a teren musiał zostać zniwelowany. O tym fakcie został powiadomiony Instytut ,, Gedenken”.

KUCHARY

W miejscowości tej po działaniach pochowano żołnierzy Armii Czerwonej w dwóch miejscach. Pierwsze znajdowało się tuż obok dzisiejszego mostu na rzece Szreniawa a drugie tuz obok szkoły. W wyniku akcji ekshumacyjnej szczątki ekshumowano i przetransportowano na zbiorowy cmentarz do Proszowic.

PŁAWOWICE

W Pławowicach pochowano kilkunastu żołnierzy Armii Czerwonej. w czasie akcji ekshumacyjnej szczątki wydobyto i złożono na cmentarzu zbiorowym w Proszowicach.

MNISZÓW

W Mniszowie pochowano  czerwonoarmistów w kilku miejscach. W czasie akcji ekshumacyjnej, poległych przeniesiono na cmentarza zbiorowy do Proszowic.,

MOGIŁA DESANTA ARMII CZERWONEJ  W GAWŁÓWKU

m3

MIEJSCE PIERWOTNEGO POCHÓWKU CZERWONOARMISTÓW W MARSZOWICACH

Obraz 109

CMENTARZ W DOBCZYCACH

2ddfd

Podczas działań na Ziemi Krakowskiej w czasie ofensywy zimowej 1945 r poległo 15 512 żołnierzy radzieckich. Część z nich spoczywa w następujących miejscach:
w powicie bocheńskim:

– w Bochni  w kwaterze na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej / 670 żołnierzy /
– na cmentarzu w Mikluszowicach / mogiła lotnika mjr Mikołaja Mikołajewicza Szarandy /

w powiecie brzeskim:

– na cmentarzu w Porąbce Uszewskiej / mogiła żołnierza radzieckiego/

– w kwaterze na cmentarzu w Szczucinie / pomnik i mogiły zbiorowe 57 żołnierzy/

– w kwaterze na cmentarzu w Żabnie / mogiła 2 żołnierzy/

w powiecie miechowskim:

– w kwaterze na cmentarzu w Miechowie / mogiły 227  żołnierzy /

– w kwaterze na cmentarzu w Chodowie / mogiły zbiorowe 12 żołnierzy /

– w kwaterze na cmentarzu w Proszowicach przy ul. Krakowskiej / pomnik i mogiły zbiorowe

582 żołnierzy /

– w kwaterze na cmentarzu w Żembocinie / mogiły zbiorowe 27 żołnierzy /

– w kwaterze na cmentarzu w Bobinie / zbiorowa mogiła /

w Tarnowie:

– w kwaterze na nowym cmentarzu / pomnik i mogiły zbiorowe 291 żołnierzy /

– na starym cmentarzu / pojedyncze mogiły żołnierzy /

Powyższe dane pochodzą z inwentaryzacji grobów wojennych przeprowadzonej w 1966 r. w porozumieniu z terenowymi Obywatelskimi Komitetami Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa na Ziemi Krakowskiej, na podstawie danych zawartych w wydawnictwie pt. Mauzoleum Armii Radzieckiej w Warszawie, Warszawa 1968.