Kobyle


Nadzór nad pracami w Kobylu

W miejscowości tej w czasie II wojny światowej działał przymusowy obóz pracy. Osoby, które zostały w nim zgromadzone pracowały przy budowie fortyfikacji na linii Stellung a2.

Poniżej wizualizacja.