Wpisy dla kategorii:  "Żarnowiec"


2. Żarnowiec, rów przeciwczołgowy

      Żarnowiec, kolejne miejsce lokalizacji rowu przeciwczołgowego.  

1. Żarnowiec, rów przeciwczołgowy

Żarnowiec, relikty rowu przeciwczołgowego