1. Żarnowiec, rów przeciwczołgowy


Żarnowiec, relikty rowu przeciwczołgowego