Majkowice


W miejscowości tej na wzgórzu zwanym ”Byk” w czasie walk w styczniu 1945 r. usadowiła się niemiecka załoga odpierając ataki Czerwonoarmistów nacierających od strony Koczanowa. Wzgórze to było pokryte siecią okopów oraz schronów o konstrukcji drewniano – ziemnej. Dziś wzgórze to jest zalesione.