3. Prandocin, Kochbunker


Kolejny, trzeci zachowany Kochbunker na tym odcinku. Pomiędzy nim a obiektem nr 2 zlokalizowany był jeszcze jeden obiekt jednak został on wyburzony przez właściciela gruntu. Z osobą tą przeprowadzono rozmowę na temat, gdzie był dokładnie zlokalizowany ten obiekt i w jaki sposób został usunięty.

Współrzędne obiektu:

50° 15’ 07.56’’N

20° 04’ 03.43” E