Linie okopów- Kuchary

2. Kuchary, linie okopów


W miejscowości Kuchary do czasów obecnych zachowały się pozostałości po niemieckich liniach obrony. Umocnienia te znajdowały się na pierwszej linii, mając przed sobą dolinę rzeki Szreniawy. W miejscach tych znajdowały się umocnienia drewniano- ziemne, linie okopów i rowów strzeleckich. Do dnia dzisiejszego jest widoczna sieć, częściowo zasypana, ulegająca ciągłemu zacieraniu. Widoczne są też miejsca, w których były umocnienia drewniano – ziemne. Na podstawie wspomnień osób, które budowały te linie można dokładnie określić, w którym miejscu się one znajdowały. Tylko ze względu na teren, który jest nieużywany od czasów wojny fortyfikacje te dotrwały do naszych czasów.