Rów przeciwczołgowy-Kuchary-Śmiłowice

1. Kuchary, skarpa przeciwczołgowa


Na pograniczu miejscowości Kuchary – Śmiłowice w czasie przygotowań obronnych została wykonana tuż za pierwszymi liniami skarpa przeciwczołgowy. Pozostałości po tej budowli przetrwały do dnia dzisiejszego. Okoliczni mieszkańcy, starsi wiekiem pamiętają budowlę doskonale, wskazując jej bieg.  Dalsza cześć biegła dalej w kierunku Hebdowa.