5. Jaksice, R 58 c


Drugi z obiektów położony jest powyżej swojego poprzednika w odległości kilkunastu metrów. Obiekt leży pośrodku pola uprawnego. Wnętrze częściowo zasypane różnymi odpadkami. Nad powierzchnie wystaje charakterystyczny kształt. W obiekcie brak stalowej obręczy.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 39.50” N

20° 29’ 18.89” E