4. Jaksice, R 58 c


Kolejne obiekty typu Ringsand 58C znajdują się po północnej stronie drogi krajowej Kraków – Sandomierz. Obiekty te położone  są na opadających ku drodze wzgórzach. Obiekty te położone są od siebie w odległości kilkudziesięciu metrów.

Pierwszy obiekt leży w obrębie gospodarstwa. Schron jest zasypany ziemią. Nad powierzchnię wystaje tylko nieznaczna część budowli. Obiekt ten jest dość charakterystyczny i inny od pozostałych  leżących na tej linii ze względu na sposób wykonania kopułki. Górny okręg jest symetryczny, precyzyjnie wykonany.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 36.93” N

20° 29’ 23.37” E