2. Jaksice, R 58 c


Obiekt zlokalizowany jest kilkanaście metrów od obiektu nr 1. Zlokalizowany jest na prywatnej posesji, dojście niemożliwe z uwagi na ogrodzenie. Dojście tylko za zgodą właściciela. Obiekt całkowicie zasypany, kopułka przykryta grubą folią. Niemożliwa ocena stanu zachowania.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 30.41’’N

20° 29’ 47.98” E

W kwietniu 2013 r., podczas kolejnej edycji Rajdu Pieszego Stellung A2 właściciel udostępnił obiekt, dzięki czemu można było wykonać fotografie wnętrza obiektu.