3. Jaksice, R 58 c


Obiekt położony jest na końcu pola ornego tuż nad skarpą wiślaną. Obiekt prawie całkowicie zasypany. Nad terenem widoczny jest tylko betonowy okrąg. Wnętrze schronu zasypane. Na uwagę zasługuje fakt, że nie został on ukończony. Widoczne miejsca na montaż metalowej obręczy. Niemożliwa ocena stanu jego zachowania.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 11.28’’N

20° 29’ 35.51” E