Sd.Kfz.251

Sd.Kfz.251 Skala 1:35

2. Gruszów, R 58 c

Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym, tuż przy drodze biegnącej z Gruszowa do Mniszowa. Obiekt całkowicie zasypany ziemią, zarośnięty roślinnością. Trudno […]

Majkowice Obiekt nr 3 Ringstand 58 C

3. Majkowice R 58C

Obiekt niewidoczny, został zasypany podczas prac mających na celu wzmocnienie i podniesienie wału. Według miejscowej ludności obiekt położony był bezpośrednio […]

2. Majkowice, R 58 c

Obiekt położony u podstawy wału przy Rabie  w odległości kilkunastu metrów od Kochbunkra. Obiekt zasypany lecz nie ma problemu z […]

Majkowice Obiekr nr 1 Kochbunker

1. Majkowice, Kochbunker

Współrzędne obiektu: 50° 03’ 06.27’’N 20° 28’ 40.40” E

Krzyżanowice Obiekt nr 2 Ringstand 58 C

2. Krzyżanowice, R 58 c

Schron położony na skarpie dochodzącej prostopadle do Raby od strony wschodniej. Wnętrze schronu całkowicie zasypane różnego typu nieczystościami. Górna płyta pokryta roślinnością, […]

Krzyżanowice Obiekt nr 1 Ringstand 58 C

1. Krzyżanowice, R 58 c

Schron poprzednio   położony był na skarpie nad Rabą. W chwili obecnej w następstwie gwałtownych ulew i podniesieniu stanu wody w Rabie, […]

4. Baczków, R 58c

Kolejny Ringstand 58 c znajduje się w odległości około kilkudziesięciu metrów od obiektu nr 3. Położony również w skarpie opadającej ku Rabie. Schron porośnięty roślinnością. […]