2. Gruszów, R 58 c


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym, tuż przy drodze biegnącej z Gruszowa do Mniszowa. Obiekt całkowicie zasypany ziemią, zarośnięty roślinnością. Trudno określić jego stan zachowania.
Współrzędne obiektu:

50° 09’ 20 ’’ N

20° 24’ 39 ’’E

wysokość 239 m.n.p.m.