Krzyżanowice Obiekt nr 2 Ringstand 58 C

2. Krzyżanowice, R 58 c


Schron położony na skarpie dochodzącej prostopadle do Raby od strony wschodniej. Wnętrze schronu całkowicie zasypane różnego typu nieczystościami. Górna płyta pokryta roślinnością, nad powierzchnię wystaje tylko charakterystyczny otwór strzelniczy.

Współrzędne obiektu:

50° 00’ 52.03’’N

20° 27’ 01.85” E