2. Majkowice, R 58 c


Obiekt położony u podstawy wału przy Rabie  w odległości kilkunastu metrów od Kochbunkra. Obiekt zasypany lecz nie ma problemu z jego lokalizacją. Jesienią 2010 r. jego część była jeszcze widoczna. Według mieszkańców był on sukcesywnie zasypywany.

Współrzędne obiektu:

50° 03’ 07.00’’N

20° 28’ 39.20” E