Linia umocnień – Bieszczady


Umocnienia w rejonie Roztok w Bieszczadach. Do dziś zachowane relikty okopów i miejsc,w  których zlokalizowane były schrony.