Wpisy dla kategorii:  "Poszukiwania"


Linia umocnień – Bieszczady

Umocnienia w rejonie Roztok w Bieszczadach. Do dziś zachowane relikty okopów i miejsc,w  których zlokalizowane były schrony.