3. Świniary, R 58 C


Kolejny, już nie zachowany schron znajdował się w odległości kilkudziesięciu metrów od schronu Regelbau 674 w kierunku zachodnim. Zlokalizowany był również w wale wiślanym. Według mieszkańców Świniar podczas wysokiego stanu wody w 1972 roku schron został podmyty a następnie doszło do przerwania wału a sam schron został  przemieszczony kilkanaście metrów. Po tych wydarzeniach  nastąpiły prace mające na celu wzmocnienie wału oraz nastąpiło wyrównanie  gruntu, który uprzednio został zabrany przez wodę co spowodowało zasypanie schronu.

 

Przybliżona, pierwotna lokalizacja:

50°08’04.11’’ N

20°28’27.72’’ E