2. Świniary Kępa, R 58 C


Tuz przy schronie Regelbau 674, w wale wiślanym, w odległości około 5- 10 metrów w kierunku wschodnim znajdował się schron typu Ringstand 58 C. Mieszkańcy Świniar wspominają o nim i podają przybliżone położenie. Obiekt został zasypany podczas wzmacniania walów przeciw powodziowych.

Przybliżona lokalizacja:

50° 08’ 03.19’’N

20° 28’ 47.32” E