Schrapnelmine 35


Znaleziony na pozycjach zdetonowany fragment miny przeciwpiechotnej,  zwanej Schrapnelmine 35 / SMi 35 /.

W  celach poglądowych zamieszczono fotografie miny- eksponatu znajdującego się w Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie.