9. Podmiejska Wola Vf 51 a


Schron typu Vf 51 a położony pomiędzy przedstawionymi powyżej dwoma Tobrukami a główną drogą w kierunku centrum miejscowości Podmiejska Wola. Widoczne z drogi wzniesienia świadczą o lokalizacji budowli. Obiekt jest wykonany poniżej poziomu gruntu. Stopniowo podlega zasypywaniu. Można do niego wejść przez oba wejścia. Wnętrze częściowo wypełnione ziemią oraz przedmiotami pozostawionymi przez smakoszy trunków wyskokowych. Blacha zachowana w dobrym stanie. Widoczne ślady korozji jednak nie ma zbyt wielu ubytków. Zachowało  się również deskowanie antyodpryskowe.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 40.72” N

19° 59’ 29.27” E