3. Januszowice, ziemianki


Januszowice, miejsca w których zlokalizowane były ziemianki.