11. Podmiejska Wola, R 668


Tuż za drogą, w sadzie należącym do pierwszego z gospodarstw, właściciel posesji wskazał jeszcze jakąś budowle, której tylko część wystaje nad powierzchnię. Zbyt mały fragment by ustalić co to jest lecz z relacji gospodarza obiekt ten miał również pochodzić z czasów wojny.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 38.21” N

19° 59’ 30.48” E

 

Aktualizacja:

Jesienią 2013 r. gospodarstwo to zostało zakupione przez osobę, która wykarczowała sad oraz  odsłonięta została górna płyta obiektu. W tym momencie można zdecydowanie stwierdzić, że obiektem tym jest Regelbau 668.

 

Kolejne zdjęcia, tym razem z końca września 2014 r.

 

 

Aktualizacja:

Wnętrze. Zdjęcia listopad 2016 r.

Fot. Adam Sochacki.