Linie okopów- Gruszów

Linie okopów- Gruszów


W miejscowości Gruszów do czasów obecnych zachowały się pozostałości po niemieckich liniach obrony. Umocnienia te znajdowały się na pierwszej linii, zlokalizowane były na okolicznych wzgórzach, pomiędzy, którymi biegła sieć okopów. W tej miejscowości jest kilka punktów gdzie widoczne są jeszcze ślady umocnień, częściowo zasypane, z upływem czasu ulegają zatraceniu. Przetrwały również tylko dlatego, że wykonane były w miejscach trudno dostępnych, nieużywanych przez człowieka.