Kępie, relikty okopów


Miejscowość Kępie, położona była również na dawnej linii Stellung A2. W lasach, w tej miejscowości do dnia dzisiejszego widać zachowane relikty pozostałości po okopach, rowach przeciwczołgowych. Widoczne są też miejsca, w  których zlokalizowane były schrony drewniane. Okoliczna ludność pamięta doskonale czas budowy umocnień a jeden z mieszkańców zgodził się na oprowadzenie mnie po okolicy.