Hełm Czerwonoarmisty


Hełm znaleziony przez jednego z gospodarzy podczas prac polowych