12. Bochnia, R 58 c


Rejon ul. Myśliwskiej.  Ringstand 58 c, przez lata zapomniany, w grudniu 2013 r. odsłonięty co umożliwiło jego lokalizację.