Rów przeciwczołgowy


Po rozmowie z mieszkańcem Grobli pamiętającym czasy okupacji ustalono, że tuż za zabudowaniami miejscowości Zielona znajdują się jeszcze fragmenty rowu przeciwczołgowego.  Faktycznie we wskazanym miejscu widoczne jest zagłębienie szerokości około 5 metrów, długości kilkudziesięciu metrów. Następnie kierując się na północ, rów został wyrównany / dwa pola uprawne / po czym znów istnieje zagłębienie i dalej przechodzi już w niezbyt duże obniżenie terenu. Na południe natomiast, patrząc na Google Earth rów zataczając łuk biegnie na południe i faktycznie w terenie widoczne jest charakterystyczne zagłębienie terenu.