Zdjęcia i dokumenty


 

 

 

 

 

 

Wszystkie dokumenty i zdjęcia o ile nie są podpisane nazwiskiem właściciela pochodzą z prywatnej kolekcji autora strony.

 

 

Dokumenty

Okładka czasopisma Do czynu. Lato 1944.

 

 

 

Kartki żywnościowe

 

Druk świadectwa szkolnego.
Karta meldunkowa
Korespondencja z lat okupacji – Charsznica
Blankiet dokumentu z Generalnego Gubernatorstwa
Ulotka propagandowa
Ulotka propagandowa
Obwieszczenie dotyczące budowy wałów obronnych
Odezwa
Karta kontrolna
Karta kontrolna dla pracowników zatrudnionych przy okopach
Karta kontrolna dla pracowników zatrudnionych przy okopach
Karta kontrolna dla pracowników zatrudnionych przy okopach
Dowód odbioru ziemniaków
Potwierdzenie odbioru
Poświadczenie dostaw płodów rolnych
Pokwitowanie
Nakaz płatniczy
List
List
Kartki żywnościowe
Kartki żywnościowe
Kartki żywnościowe
Dokument zwalniający z prac przy okopach
Dokument zwalniający z prac przy okopach
Okładka z kalendarza
Kennkarta
Nakaz płatniczy
Podatek drogowy

 

Druk listu
Karta pocztowa
Koperta
Koperta
Poświadczenie
Zaświadczenie
Dokument RGO
Listy niemieckiego żołnierza

Dokumenty pochodzące ze zborów Maćka Mularczyka – gm. Jaksice

Pieniądze okupacyjne
Pieniądze okupacyjne
Pieniądze okupacyjne
Ruble
Ruble
Ruble
5 Marek z 1944 r.
Grossblatt
Grossblatt

 

Fragment mapy z 1914 r.

 

 

Prace i umocnienia

 

Galeria ze zbiorów Marcina Aksamita.

Ilustracje pochodzące z czasopism Nowości Illustrowane

Pocztówki

POCZTÓWKI WEHRMACHT