PSZ na Zachodzie


 

 

 

Zakładka poświęcona rekonstrukcji sylwetki żołnierza Polskich Sił Zbrojnych. Egipt – Włochy.

Zdjęcia archiwalne

Fotografie pochodzą z prywatnej kolekcji.

Kolejne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. Darczyńca – Jadwiga Woś.

Kolejny zbiór to fotografie przekazane przez Stanisława Laszka. Zbiory Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie.

Kolejne fotografie pochodzące z zasobów Muzeum Czynu Zbrojnego

Notes kwatermistrza

Monte Cassino

Fot. Paweł Grabalski

 

Umundurowanie i wyposażenie